image
horoscoop
image
image
image

Horoscoop: uitleg horoscooptekeningClick op de mediabutton en je ziet een vergroting van de voorbeeld horoscoop.

Play
 
horoscooptekening

Opbouw van de horoscooptekening
 • De horoscooptekening is een cirkel die het heelal voorstelt
 • De horoscooptekening bevat 12 compartimenten die genummerd zijn in de tekening
 • Deze compartimenten worden genoemd de huizen van de horoscoop. Deze huizen worden opgevat als levensgebieden
 • Het gebied links waar de 1 staat heet de ascendant
 • Op alle compartimenten van 1 tot 12 staat een van de volgende tekens:
 • Verspreid opver de compartimenten zie je symbolen voor de hemellichamen:

   Deze symbolen staan voor o.a. energiebronnen in jezelf.
 • Meestal krijg je ook een tabel te zien met extra symbolen, de zogenoemde aspecten
  De aspecten geven verbanden tussen de planeten weer en aan het soort verband wordt een aparte betekenis toegekend. Met name aan de betekenis die een astroloog aan de aspecten toekent kun je zien of iemand alleen een gewone horoscoop kan maken, of dat hij/zij echt verstand van zaken heeft.


  Horoscoop interpretatie / duiden & Kwaliteit van de Horoscoop
  Als je de horoscooptekening voor je ziet, heb je in een oogopslag de astrologische boodschap voor je die hoort bij de vraag die je hebt gesteld. Maar, wat betekent die boodschap? Daarop zijn twee antwoorden mogelijk:
  • De boodschap ontcijfer je door de overgeleverde betekenissen van alle onderdelen op te sommen. Als dit je dit antwoord kiest zeg je: de betekenissen liggen al duizenden jaren vast en die mag ik doorgeven: alles staat letterlijk voorgeschreven in de traditie en de horoscoop. Je bent dan van maning dat astrologie gelijk is aan mensenkennis en je hebt dan geen inzichten in mensen verder nodig.
  • De boodschap ontcijfer je door een intensief proces van afwegen, toepassen van je mensenkennis, bijstellen van de overgeleverde betekenissen op dit specifieke geval. Als je dit antwoord kiest zeg je: de horoscoop is een geheel van symbolen en dat moet door mij tot leven gebracht worden. Dat vereist van mij een intensieve studie in mensenkennis, buiten de astrologie om.
  • Het verschil tussen die twee manieren van horoscoop duiden is niet te overbruggen: er zijn dus twee soorten horoscopen. • Top of Page
  image
  image
  image