image
horoscoop
image
image
image

Astrologie

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30

helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.

Horoscoop: de gewone of standaardhoroscoopClick op de mediabutton en je ziet een vergroting van de voorbeeld horoscoop.

Play
 
horoscooptekening

Opbouw van de standaard horoscoop of de gewone horoscoop
 • In de meeste gevallen begint de standaardhorosoop met de horosooptekening [ deze heb ik hier weergegeven onder het menupunt "horoscooptekening"]
 • Dan volgt al dan niet een uiteenzetting over wat astrologie is
 • Dan volgen een serie hoofdstukken die bestaan uit een opsomming van horoscoopstanden met een tekst erbij wat die stand betekent
 • Op zich zijn die teksten best wel interessant
 • Het rapport gaat ervan uit dat
  • planeetstanden de aangegeven karaktereigenschappen veroorzaken
  • iedereen met dezelfde planeetstanden dezelfde karaktereigenschappen heeft
  • een groot gedeelte van de horoscoop gaat over de hele generatie waartoe iemand behoort
  • het niet ter zake doet dat de teksten elkaar tegenspreken, dikwijls binnen twee zinnen achter elkaar of het is zo dat de ene alinea compleet het tegendeel beweert van wat in de andere staat
    Zo staat in dit rapport bij voorbeeld dat Angela Merkel geen enkele interesse in politiek, macht, carriere en geld heeft en alleen geinteresseerd is in een kleine familiekring waar ze dienstbaar en gevoelig kan bezig zijn en tegelijk dat ze er extreem op uit is om het in de wereld ver te brengen en dat ze bitter en cynisch wordt als het niet lukt; of een ander voorbeeld: ze kan zich niet uiten en kan moeilijk uit haar woorden komen, en is in een andere alinea een top-debater die iedereen van de tafel veegt.
 • Door de tegenstrijdigheden is er altijd wel een fikse voltreffer te vinden in een gewone horoscoop


  Top of Page
  Horoscoop interpretatie / duiden & hoe zit dat in een gewone horoscoop?
  Een gewone horoscoop
 • heeft geen logische opbouw, want de opbouw wordt afgeleid van de toevallig aanwezige standen.
 • beweert te beschrijven wie iemand is, maar erin ontbreken alle inzichten die horen bij de moderne persoonlijkheidsleer.
 • is een samenraapsel van beweringen en tegenstrijdigheden.
 • heeft dus met interpreteren of duiden niets te maken
 • geeft uitsluitend een serie vaste formules door die horen bij een bepaalde stand
 • komt in alle uitwerkingen op hetzelfde neer en is dus slechts in beperkte mate persoonlijk
 • Het "persoonlijke" aan de gewone horoscoopuitwerking is dat erin een reeks standen wordt beschreven en niet alleen een sterrenbeeld wordt beschreven


  Conclusie

 • De gewone horoscoop is zeker interessant en bevat altijd een paar eye openers
 • Bestaat uit algemeen bekende informatie uit astrologische interpretatieboeken
 • Vereist geen vakmanschap in het duiden of interpreteren • Top of Page
  image
  image
  image