image
horoscoop
image
image
image

Astrologie

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30

helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.

Horoscoop: Zonde?

Is horoscoop lezen een zonde? Een veel gestelde vraag: Citaten van het internet

Is reading horoscope a sin?

Nearly all horoscopes today are nothing more than good (or bad) psychology. Anybody who wanted to could set themselves up as a 'fortune teller'. But it can be the thin end of a wedge that opens the door to spiritistic influences. Most people read them and laugh, then forget all about them - until one appears to happen and they think twice. That can lead to consulting a medium and seeking more personalised horoscopes. Some mediums are into spiritistic practices and it is that which the Bible condemns.

Horoscopes say we are all 'ruled' by planetary forces. The Bible says we are to worship the Creator alone, not the creation. Astrology goes back to the beginning of recorded history and has always been a snare to lure people away from the Creator. That's why Christians should avoid it.

A professor did a test a while ago. He gave each person in one of his classes their horoscpoe from the previous day and told them not to show anyone else. When asked if it was right, all of them said yes. He then revealed that he had given everyone the same horoscope regardless of their star sign. They are so vague that they could apply to anyone and it is possible that after reading your own you subconsciously do as it says.

Tell you friend to confess to God and to not do it again and that she is forgiven already. All that stuff is derived from satan to confuse those that are to follow God so stay away from that garbage - not good for the head or the soul. Read Psalms 1 every day and ask God to keep you on His path, not the path of the wicked.

Jesus forgive every sin. if you believe in Astrology it starts becoming true, because it's actually based on some stuff that are real. Astrology can really tell you about your behavior because it's really connected with your first year of living which is connected to your birthday of course. anything else will make you do the future it wants you to make based on your own self nothing more. that's why it works, but it's a sin to believe its really telling the future. but remember that Jesus can forgive every sin except of the sin of rejecting him.

reading your daily horoscope is fun. it's interesting. i get really curious if what was written there is really gonna happen to me. i love reading it... BUT that was before... i never read the horoscope again after a friend of mine said that reading it is a sin. according to her, you are intervening God's plans to you. which means you don't trust Him... and i don't want that to happen. that's why, whenever i get to pass on to a horoscope page, i just ignore it, instead of reading it. even if i don't believe in it already, i still avoid it...

its good that you ignore it not because of sin just because its a complete waste of timePastoor André Caldelas (RKP)
Forum: Vragen over geloof, liturgie en sacramenten. Geplaatst op 15/2 '08 10:00u.
Onderwerp: Horoscoop. Zonde of geen zonde? (posts: 4, views: 0)
-------------------------------------------------------------------------------- Wanneer men astrologie werkelijk serieus neemt, kan men het als waarzeggerij betitelen en dat is zware zonde. In de Middeleeuwen was er geen werkelijk verschil tussen astrologie en astronomie, maar tegenwoordig bestaat de wetenschappelijke consensus dat de sterren geen invloed hebben op onze toekomst. Dus het naar de sterren kjiken om de toekomst te achterhalen, is bijgeloof en dus ook zonde.
Kijk, dat is een interessante uitspraak.


Horoscoop en zonde


Onder horoscoop wordt steeds verstaan de zogenoemde Rubriekshoroscoop . Een verzonnen verhaaltje bij een "sterrenbeeld". En zoals uit de citaten blijkt, men doet het collectief in de grote luier van angst. Ja, het lezen van een willekeurige rubriek in een krant, tijdschrift of website zal je duur te staan komen.

De god van deze mensen zit dag en nacht te turven en te loeren wat je wel en niet leest. En o wee als je een rubriek leest waar de titel horoscoop boven staat. Dat zal je duur te staan komen. Deze teksten zijn geschreven door zijn grote vijand hoogst persoonlijk. De duivel in eigen persoon, Want ook de duivel bestaat volgens deze geestelijke leiders.

Bedenk het volgende.


 1. Daniel was een van de grootste astrologen uit de geschiedenis
 2. De grootste astrologische bibliotheek staat in het Vaticaan.
 3. De belangrijkste regel voor het voorspellen van de levenloop luidt: Men neme een dag voor een jaar. Deze regel komt uit de bijbel
 4. Astrologie gaat uit van de wetmatigheden in de cosmos.
 5. Volgens gelovigen is deze cosmos geschapen door hun god.
 6. Deze god heeft de mens ook geschapen en hem o.a. zijn intellect meegegeven volgens deze gelovigen.
 7. De mens heeft dus zijn intellect gekregen om de raadsels te ontsluieren die hun god heeft verborgen in de ordening van de cosmos.
 8. Hieruit kan dus even goed de conclusie worden getrokken dat horoscoop lezen een daad van erkenning en dankbaraheid is aan de god van de gelovigen. Een daad van godvrucht.
 9. Het wordt tijd dat de geestelijken die menen dat horoscoop lezen een zonde is, zich eerst laten voorlichten wat een horoscoop is.
 10. Daarna kunnen ze zich verdiepen in de astrologische aspecten van de bijbel, voor zover het om christenen gaat.  1. Top of Page
   Conclusie

   Horoscoop lezen is net zo zondig als het lezen van de Donald Duck.Top of Page
image
image
image