image
liefde
image
image
image

Horoscoop Liefde

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30

helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.

liefde kun je op veel manieren bekijken liefde via astrologie

liefde in de horoscoop
horoscoop

Dit is een horoscoop. Hierin staat veel informatie aangegeven. Een gebied is dat van de liefde.


image


liefde in je horoscoop

Dat je horoscoop veel informatie over jezelf bevat is algemeen bekend. Je horoscoop kan daarnaast op veel manieren worden uitgewerkt. Omgaan met anderen is een van de allerbelangrijkste vaardigheden die een mens nodig heeft om te overleven. Erg veel hangt ervan af. In ieder geval of iemand zich gelukkig voelt ja of nee. Dat is direct verbonden met iemands vaardigheid om harmonieus om te gaan met anderen.

Hoe soepeler iemand zich invoegt in de omgeving waarin hij/zij zich bevindt, hoe aangenamer het leven zal verlopen. Praktisch alle problemen die er zijn in het leven kunnen worden teruggebracht tot emotionele problemen in de contacten met anderen. Zogenoemde moeilijke omstandigheden vervagen helemaal in vergelijking met de relationele component van iemands leven. Geld maakt niet gelukkig, goede relaties wel.

De belangrijkste voorwaarde om met anderen om te gaan luidt: Zelfkennis. Astrologie is een van de middelen om deze kennis te krijgen. Wie zichzelf kent, heeft gemakkelijker begrip voor anderen en kan dus beter met ze omgaan.

image


Waar vind je de aanwijzingen in de horoscoop?

Op de allereerste plaats op de Ascendant: hier berekenen .

Voorbeeld

horoscoop koningin beatrix

De ascendant vertelt o.a. het volgende over koningin Beatrix relationeel gezien:
  1. Ze valt op een diplomaat die een belangrijke rol wil spelen in de menselijke gemeenschap.
  2. Er ontstaan relationele problemen doordat ze haar imnpuklsen onderdrukt, wat leidt tot plotselinge en onverwachte woede-uitbarstingen.
  3. Er staan nog wel wat meer problemen aangeduid als het om het relationele leven gaat, maar dat is niet voor iedere willekeurige lezer bestemd.
liefde via je ascendant

De ascendant is net als het sterrenbeeld een van de meest miskende gebieden uit de astrologie. Via je ascendant kun je diepgaande informatie over jezelf krijgen die alle levensgebieden bestrijkt. Het gaat om je chinese liefdesascendant.


image


liefdeaard: Venus

Een tweede belanrijk punt in de liefdeshoroscoop wordt gevormd door de planeer Venus. Die duidt volgens de astrologie de Liefdeaard. Wat Venus in de horoscoop betekent wordt uitgebreid behandeld op het net genoemd adres. Wie de eigen liefdeaard volgens de astrologie wil weten, kan daar dus terecht.


imageimageliefde via je naam
Een heel apart gebied van astrologisch onderzoek is de astrologie van de naam. Helaas wordt dat in de gewone astrologie behoorlijk verwaarloosd. Dat wekt verbazing, want in heel veel gevallen is alleen de naam het putn van verschil, astrologisch gezien. In al die gevallen namelijk waarin de horoscopen identiek zijn. Het gaat daarbij om honderduizenden. Inderdaad: er zijn meer dan 100.000 mnensen die dezelfde astrologische standen hebben.

image
Top of Page
image
image
image