image
horoscoop
image
image
image

Astrologie

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30

helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.

Horoscoop: Lezen?

Hoe moet ik mijn horoscoop lezen is een veel gestelde vraag.

Het antwoord luidt: Dat kan op verschillende manieren.Manier 1: de standaardhoroscoop


geeft weer waar astrologen het over eens zijn. Daarbij gaat men uit van de volgende 4 eenheden van informatie.
 1. De aanleg: de zogenoemde sterrenbeelden zouden de aanleg van de mens weergeven volgens de astrologische literatuur. Er zouden 12 soorten "aanleg"zijn. Als volgt
  horoscoop duiden aanleg
 2. BasisBehoeften en Levensgebieden: De planeten en de huizen zouden de behoeften en levensgebeiden van de mens weergeven volgens de astrologische literatuur. Er zouden 11 Basisbehoeften zijn en 12 gebieden van uiting. Als volgt:
  standaardhoroscoop behoeften en levensgebiedne
 3. Er zouden aspecten bestaan volgens de astrologische literatuur. In deze literatuur wordt niet aangegeven hoe dit past in het astrologische model van de mens. Als volgt
  aspecten standaardhoroscoop
 4. Er moet volgens astrologen onderscheid worden gemaakt tussen goede en slechte standen. Er zijn daardoor slechte en goede planeten, slechte en goede sterrenbeelden en slechte en goede aspecten volgens de astrologische literatuur.
De standaard horoscoop

Voorbeeld de standaardhoroscoop


Korte Interpretatie Geboorte Horoscoop van Ard Schenk
(c) 2001-03, StarSymphony

Deze interpretaties zijn gebaseerd op de door U berekende Horoscoop

Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat elke interpretatie - onontkoombaar - meerdere tegengestelde invloeden zal bevatten. Deze kunnnen evenwel een correcte afspiegeling van het karakter zijn aangezien we als mens conflicterende verlangens en omstandigheden ervaren. Het is de verantwoordelijkheid van een astroloog om een synthese aan te brengen in deze schijnbare tegenstellingen om ze een realistische interpretatie te geven van de dilemma's in de geboortehoroscoop. Onderstaande teksten beschrijven een algemeen beeld per planeet in teken en huis. Deze invloeden moeten steeds worden afgewogen en gemodificeerd door het 'totaal' plaatje.

Geboorte Gegevens

Ard Schenk (Radix)
16/09/1944 Pl.Tijd : 22.30
Koch Huizen / Tropical
Nederland / Anna Paulowna
NB:52.53 OL:04.48


Elementen Verdeling

Vuur tekens : 1 % ( Pluto )
Aarde tekens : 46 % ( Zon Maan Mercurius Jupiter )
Lucht tekens : 52 % ( Venus Mars Uranus Neptunus ASC MC )
Water tekens : 1 % ( Saturnus )


Vuur huizen : 56 % ( Zon Venus Mars Uranus Neptunus )
Aarde huizen : 5 % ( Saturnus )
Lucht huizen : 0 % ( )
Water huizen : 39 % ( Maan Mercurius Jupiter Pluto )


De nadruk ligt op het element LUCHT. Dat heeft te maken met communicatie in de ruimste zin. Een 'luchtmens' zorgt ervoor dat alle dingen die zijn bedacht en gemaakt ook worden doorgegeven en gedeeld. Zij verzamelt informatie, zoekt communicatiekanalen, en overbrugt tegengestelde meningen en belangen. Zelf blijft zij beweeglijk, objectief, een beetje op afstand.

<< ZON >>

Algemene betekenis van de Zon De zon symboliseert de eigen individualiteit als ook de manier die we hanteren om onze diepere ambities ("de weg van je hart") te verwezenlijken en zo de eigenheid te ontplooien. Het symboliseert het centrum van onszelf als ook de wilskracht.

Zon in Maagd De eigen aard streeft naar zuiverheid, het ideale en perfecte. Daartoe neemt zij zichzelf en de buitenwereld kritisch onder de loep, om fouten en onzuiverheden te ontdekken en zich daarvan te ontdoen. Daardoor soms wat teveel gericht op 'wat niet deugt'. Zij is kieskeurig en betracht hygiŽne . In het detail vindt zij een complete wereld. Streeft volhardend naar perfectie. Zij maakt iets 'groots' door het harmonisch rangschikken van het kleine. Benadrukt het praktisch nut en houdt niet van ondoelmatigheid. Verliest zich wel eens in het detail (pietlut) en kan minutieus doorfilosoferen. Alles met mate :" Geen overdreven en/of sentimenteel gedoe". Afflictie : fitten, muggenziftend, betweter

Zon in 5 Haar eigenwaarde komt goed tot zijn recht op het vlak van zelfexpressie, sport, spel, romances, hobby's en kinderen. Wil graag in het middelpunt staan. Verlangen om gezien en gewaardeerd te worden. Zelfexpressie met gevoel voor drama. Zij wil het leven 'vieren' en heeft behoefte aan vertier & romances.

<< MAAN >>

Maan Algemeen De maan heeft geen eigen gezicht maar reflecteert de zon. De maan symboliseert de manier waarop je "schijnt te zijn", ons imago, ons zelfbeeld, als ook het "rollenspel" dat we in de jeugd hebben geleerd om ons aan te passen in sociale situaties om zodoende veiligheid en geborgenheid te garanderen. Ons zelfbeeld bepaalt ook onze projecties, gevoelige plekken, onzekerheden, en een deel van ons gedrag.

Maan in Maagd Heeft geleerd dat je met een kritisch dienstbare opstelling een heel eind komt. Zij hecht aan innerlijke en uiterlijk opgeruimdheid. Gevoel voor ordenen, netheid. Kritisch, ook op zichzelf. In het detail vindt zij een complete wereld. Zij presteert volgens eigen maatstaven en niet omdat anderen dat verlangen. Is zorgvuldig, handelt weloverwogen en gaat niet snel 'over de scheef'. Zij heeft een zeer besliste en persoonlijke smaak en houdt vast aan haar normen omtrent zuiverheid. Dat geeft haar voldoening en veiligheid. Zij kan afstand houden, houdt niet van poespas, laat zich niet snel meeslepen. Kan goed analyseren, probeert zaken praktisch en doelmatig te zien en aan te pakken. Vraagt weinig voor zichzelf en egoÔsme is haar vreemd. Afflictie : pietluttig, de touwtjes te strak vasthouden, te (zelf)kritisch

Maan in 4 Geborgenheid en emotionele veiligheid (maan) worden eerder gezocht in de eigen thuissituatie (4). Gehecht aan 'haard en huis' als ook een paar 'speciale' plekken. Belang van een veilige innerlijke gevoelsbasis is groot en wordt vaak pas later in het leven, na een aantal verhuizingen, gevonden. Afflictie : Geen vast thuis, teveel wisselende woonomstandigheden

Maan conjunct Jupiter Een uitstekende combinatie. Deze stand versterkt het positieve zelfbeeld en maakt het karakter vriendelijk, goedhartig, hulpbereid, en sociaal.

Maan sextiel Saturnus Haar behoefte aan veiligheid en geborgenheid gaat goed samen met haar gevoelens van plicht en verantwoordelijkheid. Goed voor emotionele stabiliteit en realisme.

Maan vierkant uranus: Strijd tussen zoeken naar vernieuwing (uranus) en de emotionele basis (maan) als ook tussen haar zelfbeeld en de aanpassing aan de sociale norm. Vaak 'mag' het niet 'gewoon' zijn en behoeft zij veel afwisseling en nieuwe ervaringen. Snel verzet tegen wat als vrijheidsbeperking wordt ervaren. Rebels of koppig van binnen. Hecht vaak aan het beeld dat zij 'ongewoon' is. Soms geneigd tot onconventionele woonvormen om een evenwicht tussen 'roots' en vernieuwing te vinden.

<< MERCURIUS >>

Mercurius in Maagd Kan helder redeneren en analyseren. Heeft een goed waarnemingsvermogen met oog voor de details. Is geÔnteresseerd maar ook kieskeurig in haar kennisopname. In haar mening en oordeel worden argumenten kritisch en weloverwogenheid op hun zuiverheid beoordeeld. In haar betoog wil zij de draad wel een kwijtraken als zij zich verliest in het detail. Haar ideeŽn zijn praktisch en toepasbaar. Goed voor onderwijs, onderzoek, grammatica, taal

Mercurius in 4 Het denken houdt zich wat meer bezig met gevoelens van veiligheid en het 'thuis'. Literaire activiteit in huis.

Mercurius conjunct jupiter Het denkraam is ruim en optimistisch gestemd met geloof en visie. Weet anderen te begeesteren. Optimistisch in denken. Brede interesse . gunstig voor studie.

Mercurius sextiel Saturnus Gestructureerd denken. Kan haar denkbeelden goed vormgeven en eventueel vastleggen.

Mercurius vierkant Uranus Het denken en praten staan hier onder spanning van het 'onconventionele'. Raakt verward omdat zij TE origineel wil zijn. Vrijzinnig. Soms recalcitrant.

<< VENUS >>

Horoscoop Ard Schenk Lees verder


Het is zeker opzienbarend dat uit zo weinig basisgegevens en zo weinig theorie zoveel informatie kan worden vergaard. In dat opzicht is astrologie zeker elegant te noemen. Toch is er op de uitwerking van die theorie behoorlijk wat aan te merken.

Dit is de Astrologen of Standaardhoroscoop Hij heeft de volgende kenmerken:
 • Hij beweert dat horoscoopstanden iemands karakter bepalen.
 • Hij geeft een opsomming van horoscoopstanden
 • Hij geeft vervolgens per stand aan wat die volgens de populaire astrologische literatuur betekent
 • Hij verdeelt de standen in positieve en negatieve standen.
 • Hij is bevooroordeeld daardoor,
 • Hij heeft geen benul van psychologie en hoe mensen functioneren.
 • Hij staat vol tegenspraken en harde oordelen.
 • Hij kent geen enkele eigen bijdrage en is van mening dat de uitspraken de waarheid bevatten.


 • Anders gezegd: Wat astrologen ervan gemaakt hebben is voor veel verbetering vatbaar.


  Top of Page
  Hoe kom ik aan deze info over mezelf?


  Het voorbeeld dat ik hier gaf is de uitwerking vcan de astrologische horoscoop die gemaakt wordt door het programma Starsymphony. Hierin vat de astroloog Willem Elders de complete astrologische theorie samen zoals die door astrologen wordt omgezet in interpretaties. Dus wie op deze manier horoscopen wil lezen koopt het onder de link beschreven programma. Een beroepsastroloog vertelt niets meer en je loopt niet de kans om in de hangups en prive-problemen van een astroloog terecht te komen. Bovendien ben je goedkoper uit. Voor de prijs van een astrologen-horoscoop heb je er nu zoveel als je wilt.

  Verder?

  In een vervolgartikel laat ik nog wat andere mogelijkheden van de standaardhoroscoop zien.Top of Page
image
image
image