image
horoscoop
image
image
image

Horoscoop

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30

helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.
horoscoop van Jules Deelder
Hij werd geboren op 24-11-1944 in Rotterdam, geboortetijd onbekend. Een horoscoop volgens de gewone westerse astrologie kan dus niet gemaakt worden van Jules Deelder. Omdat die Astrologie de geboortetijd nodig heeft.

De gewoonte is om dan als er geen geboortetijd is, de tijd te stellen op 12:00 smiddags. Maar dat is natuurlijk niet eerlijk. Eerst beweren dat alles afhangt van de correcte geboortetijd en er dan maar een willekeurige tijd prikken, als dat zo uitkomt.

En wat komt daar dan uit? Nou, dat wat de astroloog al wist. Zo weet iedereen dat Jules Deelder dichter is. Dus dan verzin je gewoon een standje uit die horoscoop die zogenaamd bij een dichter hoort. Dat wil dus zeggen dat al die honderduizenden mensen die op 24-11-1944 geboren zijn, allemaal dichter zouden zijn.

Ja zo maak je jezelf en astrologie natuurlijk wel belachelijk. Een inkoppertje voor would be critici is dit dan ook. Met serieuze astrologie heeft het weinig te maken.

De biografie van Jules Deelder is hier te vinden

Wat te doen als er geen geboortetijd is?: de andere astrologie. Er is nog veel meer te halen op dit gebied dan wat astrologen gemiddeld te bieden hebben. Bij voorbeeld de esoterische horoscoop. Ik werk hem hier voor een klein gedeelte uit. Zie voor nadere informatie esoterische astrologie psychische centra.

Wat zegt de esoterische horoscoop over Jules Deelder: een sumiere uitwerking.

 1. uitstraling

  leiderschap; geschikt om het bevel te voeren; vindt zijn plaats in de maatschappij; uit op macht/ geschikt voor macht; besluitvaardig; weet dingen te voltooien; verantwoordelijkheidsbesef; gevoel voor orde en organisatie; helderheid; vastberadenheid; levenskracht; dynamiek; enthousisiasme; creativiteit; eerlijk; idealisme; edelmoedig; hartelijk; gul.

 2. harmonie / samenwerking

  Meesterschap over zichzelf; diplomaat; opportunist; ontvankelijk; gematigd optreden; geduldig; traditioneel; intuitief; past zich aan de levensomstandigheden aan; gevoel voor maat; sober; geest van samenwerking; gevoelig; creatief; poetisch; instinct tot zelfbehoud.

 3. groei / expansie

  Leiderstalent; ondernemingsgeest; zakentalent; methodisch; organisatietalent; talent voor synthese; pragmatisch; verantwoordelijkheidsbesef; aanpassingsvermogen; realist; optimist; sociabel; spiritueel; artistieke talenten; getalenteerd; inspiratief; eerzucht; gezag.

 4. consistentie

  Talent voor projecten die een lange adem vereisen. Geduldig; precies; pietluttig; standvastig; constant; omzichtig; verstandig; logische geest; morele kracht; vasthoudendheid; taaiheid; wil; traditioneel van opvatting; behoudend; aanleg voor het perfecte; perfectionist; organisatietalent; zin voor orde; zin voor synthese; synthetiserend; kritische zin; wijsheid; bedachtzaam; voorzorg.

 5. communicatie

  Overdrijft; wijdlopig; langdradig; rad van tong; gebrek aan bescheidenheid; gebrek aan terughoudendheid; tegenstelling tussen woord en daad; wendbaarheid; zorgeloosheid; gebrek aan voorzorg; extreem nieuwsgierig; gebrek aan rijpheid; onvolwassen; dubbelhartig; onoprecht; intrigant; fantaseert; spelt verzinsels op de mouw; houdt zich niet aan afspraken en contracten; onbetrouwbaar; ontrouw; sluw; listig; wispelturig; onstandvastig.

 6. sociale vaardigheden

  Bemiddelt; gericht op verzoening van tegenstellingen; gezellig; ontwikkelt eigen talent; hartelijk; altruist; gevoelig; respect voor anderen; zin voor harmonie; verfijnd en fijnzinnig; zin voor schoonheid en kunst; ontwikkelt artistieke vaardigheden; creatief; wendbare geest; begrip; sensueel; sentimenteel.

 7. realiteitszin

  Organisatietalent; logische geest; praktische instelling; verwezenlijkt zichzelf; ontwikkelt aanwezige artistieke en creatieve talenten; strenge, krachtige geest; handig; geintersseerd in het nieuwe, techniek, moderne tijd; wil slagen; talent om vernieuwingen te brengen; ontwikkelt talenten voor analyse en synthese; zin voor vooruitgang; individualist.

 8. inzet / toewijding/ dynamiek

  Sterk karakter; gevoel voor verantwoordelijkheid; energie; stijdlust; zet zich in; stoutmoedig; moedig; kracht; vastberaden; gaat recht op zijn doel af; doeltreffend; enorme werkkracht; handelt oprecht en drukt zich eerlijk uit; ridderlijk; enthousiast; vermetel; roekeloos; wil om te slagen; wilskracht; vasthoudend; taai; overtreft zichzelf; kan zichzelf opzij zetten.

 9. idealisme

  Altruist; toegewijd; liefde voor de naaste; gezellig; ontwikkelt een ideaal aangaande recht en vrede; gul; verdraagzaam; vol begrip en inzicht; inschikkelijk; brede visie; ontwikkelt spirituele talenten; spirituele geestdrift; beschikt over veel fantasie en verbeeldingskracht; gematigd; wijs; eerlijk en oprecht; gemeenschapszin; loyaal; onpartijdig; ontvankelijk; past zich soepel aan; gevoel voor kunst; gevoel voor het irrationele en het mysterie van het leven.


Samenvatting Dit is maar een klein gedeelte van de esoterische horoscoop. Het laat een begaafd iemand zien die psychisch en emotioneel behoorlijk in evenwicht is en trouw is aan zijn idealen. Ook zijn negatieve eigenschappen treden naar voren. Het ligt in dit profiel voor de hand dat Jules deze negatieve eigenschappen weet op hun plaats te krijgen en eventueel om te munten.

Conclusie


Als er geen geboortetijd bekend is, moet een ander soort horoscoop vervaardigd worden dan de algemeen gebruikte. Deze andere horoscoop is specialistisch werk. Hoe hij gemaakt moet worden is bij beroepsastrologen niet bekend. Deze andere horoscoop bevat ook informatie die uit de gewone uitwerking niet kan worden verkregen. Het gaat daarbij bij voorbeeld om de info in het bovenstaande. Maar ook om het geheime karakter, dat ik hier niet heb behandeld.

Sterrenbeeld Maagd

Andere bekende personen onder het sterrenbeeld Maagd en hun horoscopen die op deze wijze worden besproken
 1. Horoscoop bekende personen
astrologie

Gratis horoscoop
Onder bepaalde voorwaarden, en dan met name als je een link verwijzing opneemt naar de gratis horoscoop van AstroBoot kun je de klasse uitwerking van de psychologische horoscoop gratis krijgen gratis astrologie en horoscoop
Top of Page
image
image
image