Horoscopen voor 1.30

horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

horoscoop Joyce Hoen

psychologische horoscopen over karakter, liefde, beroep, relatie en je ontwikkeling [ voorspellende horoscoop ].

bekende personen

Ook bekende personen hebben een horoscoop: hier vind je een verzameling .

Sterrenbeeld

Het sterrenbeeld van Joyce Hoen luidt: Waterman Sterrenbeelden zie hier

horoscopen

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Horoscopen van AstroBoot: diepgaand, helder en to the point, besprekingen van bekende en beroemde personen

Zoeken op Astroboot horoscoop van Joyce Hoen

Ze werd geboren op 24-1-1953 in Enschede om 5:22u.
de horoscoop van Joyce Hoen zie je hier

Heeft ze een specifiek talent? Wat zegt de horoscoop?

Op Astrologie ws vind je een overzicht van wat haar beweegt Ze presenteert zich als een typische astroloog. Als iemand die beschikt over een sterke logica en het "flitsende denken". Volgens haar steekt astrologie ver uit boven alle domme denken, want ze beschikt als astroloog over de "cosmische sleutel". Is in de horoscoop een specifiek talent te zien dat in verband staat met astrologie ?

Wat zegt de horoscoop over Joyce?


Astrologisch persoonlijkheidsprofiel volgens de "trek"-methode uit de psychologie.


De scores werden bepaald door de alle factoren uit de horoscoop te synthetiseren. Zoals noodzakelijk is voor iedere vcorm van professionele astrologie.Nadere inlichtingen over de betekenis en hoe om te gaan met de uitslag bij
                Dr Martin Boot
                mail


Totaal Score PersoonlijkheidsProfiel
 1. Logica, encyclopedische kennis, mentale concentratie:     229

 2. Filosofie, Politiek, Religie:                             76

 3. Psychologie, interesse in mensen, literatuur:             127

 4. Poezie, fantasie, fictie:                                 117

 5. Originaliteit, inventiviteit:                             112

 6. Twistziek. Kortaf, besluitvaardig en ongeduldig:          122

 7. Romantisch. Behoefte aan een partner. Snel verliefd:      147

 8. Sexueel aanspreekbaar:                                    107

 9. Toegewijd, gericht op gezin en familie. huiselijk,
    hulpvaardig:                                              116

10. Afstandelijk, koel in persoonlijke relaties, serieus:     90

11. Kinderlijk, vrolijk, gevoel voor humor, uitbundig,
    lichthartig:                                              76

12. Geergerd, agressief, eigenzinnig, bozig, gesloten:        104

13. Ijverig, brengt taken tot een goed eind, geduldig,
    succes door vasthoudendenheid:                            96

14. Dynamisch, energie uitbarstingen, gek op actie,
    uit op opwinding en schokken:                             121

15. Cooperatief, altruistisch, afwachtend,
    kan zichzelf opzij zetten:                                173

16. Loyaal. Vormt sterke banden:                              79

17. Roddel, gezellig, viendelijk, warm, spraakzaam,
    kan moeilijk alleen zijn:                                 80

18. Behoefte aan kalm overleg met zichzelf:                   63

19. Teamspeler, meeloper, maar constructief,
    clubgeest:                                                176

20. Behoefte aan opvallen, status, aandacht, bemoediging,
    wil de baas en leider lijken:                             26

21. Onafhankelijk. Maakt zelf de wet, verdraagt geen
    opdrachten. Pionier. Volgt eigen ingevingen:              80

22. Koppig, onbuigzaam, vasthoudend. Houdt krampachtig
    vast aan gewoonten. Specialist. Control-freak:            159

23. Flexibel, vriendelijk. Past zich aan, behoefte aan
    afwisseling. Creatief, Eclecticus:                        146

24. Expansief. Reislustig. Houdt van avontuur:                59

25. Zwaar op de hand, schuldgevoel, schuw,zelfondermijning:   93


Astrologie Big Five

. 5 0 5
.-+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--+-
extraversie<->introversie:
aktief<->afwachtend |>>>>>>>
sociabel<->teruggehoudend |>>>>>>>>>>>>>>>>>
risico<->voorzichtig |>>>>>>>>>
impulsief<->zelfbeheersing |
expansief<->geremd |>>>>>
verantwoordelijk<->vrijblijvend <<<<|
emotionaliteit<->stabiliteit:
minderwaardigheidsgevoel<->zelfwaardering <|
gedeprimeerd<->gelukkig <<<<<<|
zenuwachtig<->kalm |
geobsedeerd<->geen-obsessie |>>>>>>>>>>>>>>>
afhankelijk<->zelfstandig |
hypochondrisch<->welgedaan |>>>>>
schuldgevoel<->geen-schuldgev. |>>>
ik-gericht<->soepelheid:
agressief<->vredelievend |>>>>>>
overheersend<->meegaand |>>>>>>>>
ambitieus<->bescheiden |>>>>>>>>>>
manipulerend<->begrijpend <|
avontuurlijk<->behoudend |>>>>>>>
dogmatisch<->flexibel |>>>


O- en Z-factor

In de energetische astrologie stata het begrip waarheid centraal. Iemand kan tegenover de waarheid grof gezegd 2 instellingen hebben.
  1. De Pilatus instelling die neerkomt op cynisme. Waarheid doet niet ter zake, alleen macht en status.
  2. Waarheid is dat waarnaar we met alle inzet willen streven.
Deze instelling kan objectief worden gemeten via de O-factor. Die kan kort worden aangeduid met de "orthodoxie- factor" of "cynisme-factor". Deze factor wordt ondersteund door de Z-factor. Die komt er kort gezegd op neer dat iemand zegt: "Het is zo omdat ik het zeg".

Beide factoren berusten op het werk van H. von Klöckler die de objectieve formules ervoor heeft gedefinieerd.

Hoen scoort laag op de O-factor. Dat wil zeggen dat de tweede opvatting over de waarheid bij haar hoort en hoog op de Z-factor.

Lees in dit verband ook Astrologie en Cynisme

Sterrenbeeld Waterman

Andere bekende personen onder het teken waterman en hun horoscopen die op deze wijze worden besproken
  1. Horoscoop Ivo Opstelten
astrologie

Gratis horoscoop
Onder bepaalde voorwaarden, en dan met name als je een link verwijzing opneemt naar de gratis horoscoop van AstroBoot kun je de klasse uitwerking van de psychologische horoscoop gratis krijgen gratis astrologie en horoscoop

Valid XHTML 1.0 Strict