Horoscopen voor 1.30

horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

horoscoop George Bode

psychologische horoscopen over karakter, liefde, beroep, relatie en je ontwikkeling [ voorspellende horoscoop ].

bekende personen

Ook bekende personen hebben een horoscoop: hier vind je een verzameling .

Sterrenbeeld

Het sterrenbeeld van George Bode luidt: Steenbok Sterrenbeelden zie hier

horoscopen

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Horoscopen van AstroBoot: diepgaand, helder en to the point, besprekingen van bekende en beroemde personen

horoscoop van George Bode

Hij werd geboren op 7-1-1934 in Amsterdam om 16:11u. de horoscoop van George Bode zie je hier

Voor nadere inlichtingen zie het artikel dat hij publiceert en onderhoudt over zichzelf in WikipediaWat zegt de horoscoop over George ?

Ik geef hier weer wat de gewone astrologie aangeeft. Astrologisch persoonlijkheidsprofiel volgens de "trek"-methode uit de psychologie.

De scores werden bepaald door de alle factoren uit de horoscoop te synthetiseren. Zoals noodzakelijk is voor iedere vcorm van professionele astrologie.

Nadere inlichtingen over de betekenis en hoe om te gaan met de uitslag bij
                Dr Martin Boot
                mail
Totaal Score PersoonlijkheidsProfiel
 1. Logica, encyclopedische kennis, mentale concentratie:     84
 2. Filosofie, Politiek, Religie:                             27
 3. Psychologie, interesse in mensen, literatuur:             55
 4. Poezie, fantasie, fictie:                                 114
 5. Originaliteit, inventiviteit:                             81
 6. Twistziek. Kortaf, besluitvaardig en ongeduldig:          131
 7. Romantisch. Behoefte aan een partner. Snel verliefd:      107
 8. Sexueel aanspreekbaar:                                    100
 9. Toegewijd, gericht op gezin en familie. huiselijk,
    hulpvaardig:                                              156
10. Afstandelijk, koel in persoonlijke relaties, serieus:     78
11. Kinderlijk, vrolijk, gevoel voor humor, uitbundig,
    lichthartig:                                              102
12. Geergerd, agressief, eigenzinnig, bozig, gesloten:        27
13. Ijverig, brengt taken tot een goed eind, geduldig,
    succes door vasthoudendenheid:                            69
14. Dynamisch, energie uitbarstingen, gek op actie,
    uit op opwinding en schokken:                             97
15. Cooperatief, altruistisch, afwachtend,
    kan zichzelf opzij zetten:                                87
16. Loyaal. Vormt sterke banden:                              57
17. Roddel, gezellig, viendelijk, warm, spraakzaam,
    kan moeilijk alleen zijn:                                 111
18. Behoefte aan kalm overleg met zichzelf:                   71
19. Teamspeler, meeloper, maar constructief,
    clubgeest:                                                166
20. Behoefte aan opvallen, status, aandacht, bemoediging,
    wil de baas en leider lijken:                             40
21. Onafhankelijk. Maakt zelf de wet, verdraagt geen
    opdrachten. Pionier. Volgt eigen ingevingen:              51
22. Koppig, onbuigzaam, vasthoudend. Houdt krampachtig
    vast aan gewoonten. Specialist. Control-freak:            2
23. Flexibel, vriendelijk. Past zich aan, behoefte aan
    afwisseling. Creatief, Eclecticus:                        16
24. Expansief. Reislustig. Houdt van avontuur:                84
25. Zwaar op de hand, schuldgevoel, schuw,zelfondermijning:   147


Astrologisch profiel Big Five
. 5 0 5
.-+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--+-
extraversie<->introversie:
aktief<->afwachtend <<|
sociabel<->teruggehoudend |
risico<->voorzichtig <|
impulsief<->zelfbeheersing <|
expansief<->geremd |>>>>>>>
verantwoordelijk<->vrijblijvend |>>
emotionaliteit<->stabiliteit:
minderwaardigheidsgevoel<->zelfwaardering |>>
gedeprimeerd<->gelukkig |>>>>>
zenuwachtig<->kalm |>>>>>>>>>>>>>>
geobsedeerd<->geen-obsessie|>>>
afhankelijk<->zelfstandig |>>>
hypochondrisch<->welgedaan |>>>>>>>>>>>>>>>>
schuldgevoel<->geen-schuldgev. |>>>
ik-gericht<->soepelheid:
agressief<->vredelievend |>>>>>>>>
overheersend<->meegaand <<<<<<|
ambitieus<->bescheiden |>
manipulerend<->begrijpend |>
avontuurlijk<->behoudend <<<|
dogmatisch<->flexibel <<<<<|


O- en Z-factor

In de energetische astrologie staat het begrip waarheid centraal. Iemand kan tegenover de waarheid grof gezegd 2 instellingen hebben.
  1. De Pilatus instelling die neerkomt op cynisme. Waarheid doet niet ter zake, alleen macht en status.
  2. Waarheid is dat waarnaar we met alle inzet willen streven.
Deze instelling kan objectief worden gemeten via de O-factor. Die kan kort worden aangeduid met de "orthodoxie- factor" of "cynisme-factor". Deze factor wordt ondersteund door de Z-factor. Die komt er kort gezegd op neer dat iemand zegt: "Het is zo omdat ik het zeg".

Beide factoren berusten op het werk van H. von Klöckler die de objectieve formules ervoor heeft gedefinieerd.

Het is van belang om te weten hoe een astroloog scoort op deze factoren. Dat zal iedereen duidelijk zijn.

Sterrenbeeld Steenbok

Andere bekende personen onder het teken Steenbok en hun horoscopen die op deze wijze worden besproken
  1. Horoscoop Bekende personen
  2. Uitleg sterrenbeeld Steenbok
astrologie

Gratis horoscoop
gratis astrologie en horoscoop

Valid XHTML 1.0 Strict