image
horoscoop
image
image
image

Astrologie

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30

helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.

Horoscoop: de echteClick op de mediabutton en je ziet een vergroting van de voorbeeld horoscoop.

Play
 
echte horoscoop

De echte horoscoop


Een echte horoscoop is persoonlijk van twee kanten:
 • Hij beschrijft alleen de persoon aan wie de horoscoop toebehoort
 • Hij bevat interpretaties die alleen de maker van de horoscoop toebehoren.
 • Hij bevat dan ook geen astrologische termen.
 • Hij bevat geen opmerkingen die over een hele generatie gaan.
 • Hij heeft een logische structuur.
 • Hij gebruik de astrologische informatie als uitgangspunt, niet als eindpunt.
 • Hij is gesteld in concrete gedragstermen
 • Hij geeft advies
 • Hij bevat geen vaagheden als "jij kunt weleens ..." " of misschien ..."
 • Hij bevat door de band genomen 90% juiste interpretaties
 • Hij is niet apodictisch en laat de lezer ruimte om iets wel of niet op te pakken, c.q. te herkennen


   Dat wil dus zeggen: een echte horoscoop zegt niet "jij bent ..."; "jij moet ...", maar laat in de formulering ruimte open voor een onjuiste of niet helemaal to the point interpretatie; iedere interpretatie is namelijk mensenwerk, er is niet zoiets als een absolute cosmische waarheid die via de astroloog wordt geopenbaard.Top of Page
Horoscoop interpretatie / duiden & hoe zit dat in een echte horoscoop?

Een echte horoscoop

 • heeft een logische opbouw, want de opbouw wordt afgeleid uit de vraag die de lezer aan de horoscoop stelt.
 • gebruikt de astrologische formules als uitgangspunt; daarop heeft de maker voortgebouwd en nieuwe heldere eigen, nieuwe interpetaties gevonden die bij de vraag passen
 • maakt ruim gebruik van alle inzichten uit de moderne persoonlijkheidsleer.
 • is dus een echte interpretatie
 • is persoonlijk


  Conclusie

  De echte horoscoop
  • is diepgaand, verrassend en op sommige punten zelfs schokkkend
  • vereist een veel verdergaande scholing dan die in de astrologie
  • vereist de professionele instelling van een hulpverlener met de daarbij passende discretie
  • kan niet worden gemaakt door iemand die alleen astroloog is
  • kan niet door een computer worden gemaakt
 • Top of Page
  image
  image
  image